Etusivulle
   
 Erkki
EKIN OMAT VAALITEESIT

Päätösvalta palautettava kaupunginvaltuustolle ja lautakunnille  
Poliittinen kehitys Jyväskylässä on kulkenut hyvin epädemokraattiseen suuntaan.
Viranhaltijoiden valta on kasvanut huimasti ja samalla luottamushenkilöiden tosiasialliset mahdollisuudet päättää asioista ovat vähentyneet.
Asiantilaan on saatava korjaus. Kaikista keskeisistä asioista päätösten pitää syntyä kollegiaalisissa elimissä. Uudet johtosäännöt on kirjoitettavan tämän periaatteen mukaisesti.

Lapsi- ja nuorisotyön voimavarat riittävälle tasolle
Lasten ja nuorten elinolosuhteet ovat yleisesti Suomessa heikentyneet. Tämä on todellisuutta myös Jyväskylässä. Nuorisotyön voimavaroja on supistettu rajusti ja palvelujen niukkuus näkyy eri puolilla kaupunkia.
Ehdotukset koulujen lakkautuksista ovat tästä kehityksestä huono esimerkki. Reilu Jyväskylä huolehtii lapsistaan ja nuorisostaan. Homekoulut nykyisen maalaiskunnan puolella pitää korjata ennen muita hankkeita. Monipuolisen liikuntakaupungin maine takaisin
Jyväskylä on tullut kuuluisaksi liikunta-imagostaan. Kuluneen noin 10 vuoden aikana tämä imago on karissut rajusti. Erityisen paljon olemme saaneet kritiikkiä, aivan aiheellisesti, korkeista liikuntapaikkojen sekä palveluiden maksuista ja supistuksista
 Liikuntajärjestöjen avustukset ovat suurten kaupunkien alhaisimmat. Samaan aikaan "kolmannen sektorin" merkityksestä puhutaan runsaasti, mutta vain juhlapuheissa ja esitelmissä. Karu totuus on toisenlainen. Löytyykö uusista päättäjistä rohkeutta korjata asian tilaa seuraavien 2-3 vuoden kuluessa?

Puistot, ulkoilu- ja virkistysalueet kaupunkilaisille
Uuden Jyväskylän luonnonolosuhteet ovat erinomaiset. Mutta pelkkä luonto ei meitä auta, ympäristöstämme on pidettävä myös huolta. Puistoja sekä virkistysalueita on kunnostettava. Ympäristönhoito on lisäksi halpaa, esimerkiksi koululaisten kesätöinä. Omituista on ollut aktiivisten kaupunkilaisten haastaminen "risukäräjille".
Kaupungin tulee toimia ympäristönhoidossa aloitteellisesti. Esimerkiksi Haukanniemen upeaa aluetta voitaisiin kunnostaa kansalaisten ja asukkaiden toimesta.

Kunnallista palvelutuotantoa on vahvistettava
Kuntalaisille tärkeät palvelut pitää säilyttää kaupungin määräysvallassa. Porvareiden tavoitteet ideologisesta palvelujen yksityistämisestä on torjuttava. Viimeaikaiset tutkimukset ja huonot esimerkit osoittavat, että pitkällä aikavälillä kunnan oma palvelutuotanto on kestävää kehitystä.
Esimerkiksi kirjasto- ja kulttuuripalveluja on supistusten sijaan vahvistettava. Lähikirjastojen lakkauttaminen on todella "hölmöläisten hommaa".
Kulttuurin, nuorisotyön ja liikunnan osuus uuden Jyväskylän talousarvioista on alle 5%.
Taloudelliseen tilanteeseen ei vaikutettaisi ratkaisevasti, vaikka kaikki em. palvelut lakkautettaisiin. Harrastukset ja aktiivinen kansalaistoiminta tuovat virtaa tuhansien kaupunkilaisten elämään.

Jos jostakin on reilusti karsittava, tehtäköön se elinkeinoelämän tukijärjestelmästä. Elinkeinojen ja yritysten tukeminen kuuluu ensisijaisesti valtiolle, ei paikallisille kunnille. 
Kaupunki voi vaikuttaa yritysten sijoittumiseen maa- ja kaavoituspolitiikallaan sekä hyvillä yhdyskuntapalveluillaan, ei niinkään taloudellisella tukitoiminnalla.


Toimiva kunta - hyvinvoiva kuntalainen

Tästä pääset Jyväskylän sosialidemokraattien kunnallisvaaliohjelmaan.


Reilu Suomi on kansanliike oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.
Reilu Jyväskylä on sosialidemokraattien tarjous kuntalaisille parempien peruspalvelujen puolesta.


Takaisin Ekin vaalisivulle!

Kunnallisvaalien etusivulle!