TERVEHDYSPUHE LIKES 40V PÄÄJUHLA
Jyväskylän yliopisto, Agora la 24.4.2010 klo 15
Arvoisat juhlivan säätiön johto.
Professorit, emeritukset ja neuvokset..
Naiset ja miehet.
Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan pohdinnat 1960-luvun lopulla uimahallin toiminnan uudelleen arvioinnista johtivat kesällä 1969 yhteiseen päätökseen perustaa liikuntaan keskittyvä säätiö.
Ylioppilaskunta oli ylläpitänyt Suomen kolmatta ”maaseutuhallia”, siis Helsingin ulkopuolella sijainnutta uimahallia, valmistumisvuodesta 1955 lähtien. Opiskelijaorganisaation voimavarat kävivät uinti-, kuntosali-, sekä lisääntyneen harrastus- ja testaustoiminnan vuoksi yhä vähäisemmiksi. Neuvottelujen jälkeen päädyttiin erillisen säätiön perustamiseen.
Nimeksi valikoitui ”Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö”, joka sopi ajankuvaan hyvin. Käsiteltiinhän tuohon aikaan kansanterveyden ongelmia runsaasti ja meneillään oli myös kansanterveystyölain säädösprosessi. Säätiön nimi oli onnistunut, vaikka ehkä monet pitivätkin sitä liian pitkänä ja vaikeaselkoisena. Näin lyhenne LIKES tuli kaupunkilaisille enemmän tutuksi ja tunnetuksi. LIKES on nykyisin tiede- ja tutkimusmaailmassa tunnustettu lyhenne. Nimen voidaan jyväskyläläisittäin olevan jo brändi.
Urheilulla ja liikunnalla on kaupungissamme ollut vahva asema hyvin pitkään, 1800-luvun lopulta lähtien. Tähän on paljon vaikuttanut Jyväskylän seminaarin, sittemmin kasvatusopillisen korkeakoulun ja yliopiston olemassaolo sekä opetusohjelmat. Seminaarin ohjelmassa ruumiinkulttuurilla ja voimistelulla oli alusta alkaen vahva asema. Vankka opetustoiminta säteili ja vaikutti myös harrastusmaailmaan sekä urheilujärjestöjen ja seurojen toimintaan. Jyväskylän kaupungin, erityisesti liikuntahallinnon puolesta onnittelen lämpimästi juhlivaa säätiötä. Toivomme edelleenkin hyvää yhteistoimintaa sekä menestystä liikunta- ja yhteiskntatutkimuksen saralla. KIITOS!