(KUVA: Ilmakuva Palokan koulu- ja liikuntakeskuksen alueesta.
© Jyväskylän kaupunki 12/2009)
(Artikkeli Palokka-lehdessä 11.11.2009)
PALOKAN UUSI KOULU JA LIIKUNTAKESKUS
Palokkaan rakennetaan uusi koulu, joka parantaa monella tavalla alueen koulutus- ja harrastuspalveluja, toivottavasti. Koulun kaavaa on valmisteltu pikavauhdilla ja se on nähtävillä lausuntoja ja kommentteja varten
3.11.–17.11.2009
.
Kaavoituksen ja suunnittelun yleisperiaatteiden mukaisesti maankäyttöä sekä toimintoja tulisi suunnitella laajempina kokonaisuuksina. Jyväskylässä on valitettavasti yleistynyt tilanne, että erityisesti kaavamuutoksia käsitellään pieninä osina ja palasina toteuttaen ns. ”postimerkkikaavoitusta”.
Tilanteeseen vaikuttavat tekijät ovat usein kiire sekä maan- ja kiinteistönomistajien halu saada joustavuutta omille ajatuksilleen. Samalla kuitenkin kadotetaan laajempien näkemysten ja kokonaisuuksien hallinta. Suunnittelusta tulee rajoittunutta, eikä esimerkiksi liikenteen tai virkistyksen tarpeita kyetä kunnolla puntaroimaan.