Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma:
HUOMIO YHTEISIIN ULKOILUREITTEIHIN JA VIRKISTYSALUEISIIN
Yhteyspäällikkö LitT, YTL
Erkki Huovinen
 - Jyväskylän kaupunki - Liikuntapalvelut
Jyväskylän seudulle on valmistunut liikuntasuunnitelmaa, joka poikkeaa kulmakunnan aikaisemmista käytännöistä seudullisuuden vuoksi. Työ käynnistyi jo vuoden 2007 puolella, jolloin laadittiin viranhaltijoiden toimesta asiantuntijaselvitys ”
Liikettä Jyväskylän seudulla
”. Liikunta- suunnitelma on luonteeltaan strateginen asiakirja, jota kuntien omat liikunnan ja vapaa-ajan hankesuunnitelmat täydentävät. Mukana ovat olleet: Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.
Liikunnan suosio harrastuksena on viime vuosina selvästi lisääntynyt. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan esimerkiksi aikuisten liikunta on 2000- luvulla lisääntynyt lähes 10%. Varsinkin liikunnanharrastuksen useus (vähintään 4 suoritusta viikossa) on kasvanut. Kansalaisten liikunnanharrastuksen perustekijät ovat säilyneet pääosin samankaltaisina.
Keskeisiä ovat
kunto
- ja
terveysliikunta
sekä
arki-
 ja
hyötyliikunta
. Liikunnallisesti passiivisten määrä on pysynyt aikaisemmalla tasolla, 1-2 % väestöstä. Urheilua ja liikuntaa harrastaa yli 90% suomalaisista nuorista. Seurassa liikkuminen on selvästi lisääntynyt, joskin lasten ja nuorten omatoiminen harrastaminen on myös kasvanut. Jyväskylän seudun kunnissa liikunnanharrastus on samankaltaista kuin mitä tutkimustulokset koko maassa osoittavat.
Tavoitteena liikunnallisen elämäntavan ja terveyden edistäminen
Liikuntasuunnitelman tavoitteena on Jyväskylän seudun kuntien liikuntapalveluiden keskinäistä yhteistyötä tiivistämällä ja eri tahojen välistä työnjakoa selkiyttämällä aktivoida ja innostaa asukkaita liikkumaan. Tällä tavalla voidaan edistää hyvinvointia ja terveyttä. Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma yhdistetään myös muihin maakunnallisiin ja seudullisiin yhdyskuntarakennetta koskeviin suunnitelmiin.
Asukkaiden käsityksiä kuntien ja seudun liikunnasta ja liikuntapalveluista kysyttiin puhelinhaastattelulla (2-3/2009). Liikuntaseurojen mielipiteitä liikuntatilojen käytöstä, taksoista, avustuksista sekä tarpeista kartoitettiin sähköpostikyselyllä. Seurojen tiedot saatiin kuntien liikunta- ja vapaa- aikaviranomaisilta. Seudun kuntien keskeisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä liikuntapalveluiden järjestämisestä on selvitetty teemahaastatteluilla (valtuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajat, kunnanjohtajat). Liikunnan viranhaltijoiden käsitykset on kerätty yhteiskokouksissa ja yksittäisissä kannanotoissa.
(KUVA: Melontaa Vispiläjoella, joka on tietyllä tavalla erämaajoki, suburbaanissa kaupungissa.)