(KUVA: Yhdyskuntatekniikan rakentamisessa ei aina osata ottaa
huomioon ulkoilun tarpeita. Valotolppa on löytänyt tiensä jostain
syystä keskelle vanhaa ratapenkkaa, jota käytetään paljon
ulkoiluun. Tilannekuva Säynätsalosta. © E. Huovinen)
(Keskisuomalainen, mielipide 14.10.2011)
UUSI TIE KATKAISEE ULKOILUREITIN
Keskisuomalainen kirjoitti 4.10.2011 uudesta Keljonrannantiestä Jyväskylässä. Haluan tuoda asiassa esiin hieman toisenlaisen eli ulkoilunäkökulman. Asiaa kiinnitti huomiota myös asukasyhdistyksen
Ilkka Lilja
.
Kadun ja tien rakentaminen katkaisee alueellisen ulkoilu- ja virkistysreittiyhteyden Keljonlahden pohjukassa, Sippulanniemestä Pumperiin ja edelleen Kauramäkeen sekä Jyväskylän Ladun majan suuntaan. Lisäksi uusi väylä hankaloittaa talvikaudella latukoneiden siirtämistä Keljonkankaan liikuntapuistosta Sippulanniemen ja Kuokkalan reitistöille.
Ehdotimme vielä viime talvena tiesuunnitelmia tarkennettavaksi siten, että ulkoilureittiyhteydelle olisi rakennettu alikulku, huomioiden kevyenliikenteen väylien ja ulkoiluyhteyden tarpeet. Suunnittelijat sekä rakentajat suhtautuivat ehdotukseemme nihkeästi. Yksi perustelu kielteiselle kannalle oli, ettei asemakaavaan oltu merkitty po. alikulkua. Perustelu tuntui minusta liioittelulta.
Alikulku ei olisi ollut teknisesti kovin vaikea toteuttaa, esimerkiksi tienpenkkaa korottamalla sekä muotoilemalla kevyen liikenteen reitistöä maaston ja tarpeiden mukaan. Alueella suoritettiin kuitenkin melkoisia maamassojen siirtoja. Aikaakin muutoksen toteuttamiselle olisi hyvin ollut, koska rakennushanke näytti seisovan lähes koko alkukesän.