TIEHALLINTO
Keski-Suomen tiepiiri
PL 58
40101 JYVÄSKYLÄ
(Kirjoitus julkaistu Säynätsalon Sanomissa 22.2.2007)
KINKOMAAN TAAJAMAN LIIKENNETURVALLISUUS
Yleisesti on tunnettua, että liikennemäärät Säynätsalon-Kinkomaan ja Keljonkankaan paikallistiellä (nro 6110) ovat kasvaneet tuntuvasti. Tähän ovat vaikuttaneet asukasmäärän kasvu, yleinen liikkumisen lisääntyminen, mutta myös rautatieliikenteen loppuminen Säynätsalon tehtaille.
Kokemukseni päivittäisenä tienkäyttäjänä on, että rekkaliikenne po. paikallistieosuudella lisääntyy jatkuvasti. Samanaikaisesti Jyväskylän kaupunki on kaavoittanut uudet asuinalueet Kinkovuoreen, jossa asukasmäärä on kasvanut. Ilmeistä on, että valtaosa uusista asukkaista käyttää paikallistietä työmatkaliikenteeseen.
Muuramen kunta on myös laajentanut kaavoitusta Kinkomaalla ja uutena hankkeena on käynnistynyt ns.
Ahvenlammen alueen
 rakentaminen vuoden 2007 kuluessa. Tämänkin asuinalueen toteuttaminen tulee vilkastuttamaan liikennettä, joka konkretisoituu ruuhka-aikoina Keljonkankaan valoristeyksessä. Ajoneuvojono arkiaamuisin saattaa olla klo 7.30-8.15 välillä po. paikassa jopa 200-300 metriä.
Valitettavaa on, että Muuramen kunta ei katso voivansa osallistua katuvalojen kustannuksiin kunnan ja Jyväskylän kaupungin rajojen välisellä osuudella. Näin liikenneturvallisuus Kinkomaalla on myöhäisiltoina selvästi heikentynyt.