(KUVA: Kosket ovat tärkeitä harrastus- ja luontokohteita Keski-Suomessa.
Tässä melotaan Vispiläjoen kuohuissa Vesangasta Kuusjärvelle.
© Kari Häkkinen, Liikuntapalvelut 5/2010)
(Keskisuomalainen, mielipide 10.12.2011
Keski-Suomen Viikkolehti 15.12.2011)
Konneveden hieno koskikauppa
Konneveden kunta on päättänyt ostaa alueellaan virtaavat maakunnallisesti merkittävät kosket ja niistä muodostuvan koskireitistön. Päätös ei ole huomattava vain kunnan asukkaille. Se on merkki, myös meille muille maakunnan asukkaille ehkä laajemminkin.
Useat tutkimukset osoittavat, että luontoliikunnan ja retkeilyn harrastus ja kysyntä on kasvanut. Uusimpien ulkoilutilastojen mukaan 95 prosenttia suomalaisista ulkoilee kohtalaisen säännöllisesti. Tuloksia ja harrastuskäyttäytymistä tukee myös TEM:n kesän 2011 tutkimus joka osoittaa huomattavan taloudellisenkin merkityksen loma- ja mökkiasukkaiden vesistökunnille.
Väestön ikäjakauma muuttaa luonnollisella tavalla eri aktiviteettien painopisteitä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös olosuhteisiin. Odotettavissa on, että avovesikautemme pitenevät. Oletettavaa on, että myös koski- ja virkistyskalastuksen harrastus lisääntyy, kalastuskausikin saattaa pidentyä.