(KUVA: Jyväskylän Ladun majalta vaeltaneet lepotauolla Saukkolassa Myllyjoen sillalla.
 © Jyväskylän Liikuntapalvelut/Erkki Huovinen)
(Artikkeli julkaistu Korpilahti-lehdessä 15.9.2010 ja Keski-Suomen
Viikkolehdessä 23.9.2010)
Korpijotoksella runsas osanotto
Korpilahden pohjoisten kylien organisoima
Korpijotos
 toteutettiin viime
(12.9.2010) sunnuntaina toistamiseen Hangasjärven retkikämpälle. Syksyisestä patikkaretkestä on muodostumassa vahva perinne kylien yhteistyönä. Tapahtumaan otti osaa yli 50 aktiivia, ikäjakaumakin oli kattava. Jyväskylästä Ladun majalta patikointiin osallistui reilun kymmenen henkilön ryhmä. Patikoinnin päätteeksi tapahtuman järjestäjät tarjosivat
osanottajille maittavat lihasopat, kahvit sekä pehmeät löylyt rantasaunassa.
Perusideana on järjestää samanaikainen vaellustapahtuma retkikämpälle pohjoisen Korpilahden eri osista Sarvenperältä, Saukkolasta, Tikkalasta ja Ylä-Muuratjärveltä. Osanottajille esiteltiin myös kylien yhteistyönä laadittua ulkoilureitistön suunnitelmaa jossa tavoitteena on, että kyläkunnilta voidaan merkittyjä polkuja ja reittejä pitkin vaeltaa Hangasjärvelle. Yksi tavoite on myös kylien lähimaastoja kiertävien reittikokonaisuuksien ja latuverkoston toteuttaminen.
Hangasjärven retkikämppä on rakennettu 1980-luvun alkupuolella kuntien ja Keski-Suomen liiton yhteistyönä. Rahoitusta hankkeeseen saatiin opetus- ja ympäristöministeriöistä. Uuden kunnan perustamisen myötä retkikämppä on siirtynyt Jyväskylän kaupungin Tilapalvelulle. Maa-alueen ja laavut omistaa vielä toistaiseksi Metsähallitus.