(Koulunmäen yleissuunnitelman viistoilmakuva sekä palvelujen
uudet elementit. © Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy.)
(Korpilahti-lehti, etusivu 2.3.2011)
K
orpilahden koulunmäen yleissuunnitelma valmistunut
K
orpilahden tärkein koulu-, liikunta- ja seurakuntapalveluiden keskittymä on
Koulunmäen alue. Se on tarvinnut kokonaisvaltaista eri toiminnot ja toimijat huomioon ottavaa yleissuunnittelua, koska tapahtuneiden rakennustöiden lisäksi alueella on käynnistynyt uuden seurakuntatalon toteuttaminen sekä eräitä muitakin teknisiä uudistuksia.
Yleissuunnittelun tavoitteena on ollut alueen liikunta- ja pysäköintijärjestelyjen, koulun piha-alueiden sekä liikuntapalveluiden kehittäminen. Lisäksi on pyritty
Kirkonmäen näkymän parantamiseen valtatie 9:n suuntaan ja historiallisesti arvokkaan maiseman korostaminen
K
orpilahden taajamakuvassa. Suunnitelma toimii yleisohjeena jatkosuunnittelulle ja asemakaavoitukselle sekä kattaa alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen, koulu-pihojen sekä liikuntapalveluiden tarpeet pitkälle tulevaisuuteen.
Uusi seurakuntatalo sijoittuu kaupungin omistuksessa olleen pysäköintialueen ja entisen
Kirkkomäentien paikalle. Pysäköintialueen poistumisen myötä alueelta katoaa n. 50 yleistä autopaikkaa. Seurakuntatalon pihaan rakennetaan n. 35 uutta autopaikkaa, jotka ovat ensisijaisesti seurakunnan käytössä.
Kirkkomäentien linjaus siirtyy pohjoisemmaksi, jolloin uusi tie kulkee nykyisen jääkiekkoradan huoltorakennusten kohdalla.