Keskisuomalainen, mielipide 13.5.2012
Leiritoiminnan tarpeita on pohdittava laajemmin
Keskusteltu Jyväskylän kaupungin leiritoiminnoista on kiihtynyt, kun kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta (25.4.2012 § 39), tiukan äänestyksen jälkeen, päätti luopua Leppälahden leiritoiminnoista.
Leirikeskusten tai –toimintojen kehittämisestä ei ole uuden Jyväskylän aikana päästy kunnolliseen keskusteluun tai suunnitteluun. Huomio on yleensä keskittynyt vain yhteen kohteeseen. Niin nytkin, vain Leppälahteen.
Leirikeskusten ja lasten sekä nuorten leiritoiminnan tarpeet on otettava huomioon paljon laajemmin - seudullisesti. Leiritoiminnalle on selvä tarve ja sosiaalinen tilaus. Tässä suhteessa ollaan tietyllä tavalla palaamassa 1970-luvulle.
Nykynuoret tarvitsevat virtuaali- ja verkkoelämän lisäksi luonnonmukaisia ja suomalaisessa maisemassa tapahtuvia elämyksiä, kokemuksia ja toimintaa. Myös leirikoulutoiminta on tärkeää, vaikka ei ehkä opetuksen ydintoimintaa. Leiritoiminnan toteuttaminen omalla
seutukunnalla lisää myös oppilaiden oman alueen tuntemusta. Aina ei tarvitse lähteä lappiin hiihto- tai erälomille.
Selvitimme Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelmaan 9/2010 liittyen myös leirikeskusten ja -paikkojen ja –tilojen tilannetta. Mahdollisuuksia on hyvin riittävästi. Kuntien alueita 6, seurakuntien 13, ja järjestöjen 5, leirikeskusta tai –paikkaa. Tämän lisäksi liikelaitoksilla ja taustayhteisöillä on tiloja, jotka tosin harvoin ovat vuokrattavissa.
Leiritoimintojen tilanteesta todettiin seuraavaa:
Leiri- ja kurssikeskusten määrä on Jyväskylän seudulla huomattava. Julkisten organisaatioiden ei ole järkevää hajottaa voimavarojaan lukuisaan joukkoon keskuksia, joiden varustetaso on puutteellinen ja ylläpitäminen epävarmaa sekä kallista.
(KUVA: Seurakunnan leirikeskus Korpilahden Mutasella on hyvällä paikalla ja kohtalaisessa kunnossa. © E. Huovinen 8/2010)