(KUVA: Risukasa Säynätsalon Lossitiellä. Kasa on jatkuvasti
vain kasvanut ja rumentaa maisemaa ikävästi. © E. Huovinen)
(Säynätsalon Sanomat 1.9.2010)
LOSSITIEN PUUTAVARALANSSI
Meitä Säynätsalon Lossitien asukkaita on häirinnyt jo yli kolme vuotta tiemme alkupäässä oleva puutavarakasa, etten sanoisi lanssi.
Kun muutama vuosi sitten lähimetsiämme, aivan oikein harvennettiin, metsäporukat muodostivat melkoisen puukasan Lossitien alkuun. Kasa on vuosien kuluessa pyrkinyt vain kasvamaan, koska monet alueen asukkaat ovat tulkinneet lanssin puutarhajätteiden ja oksien säilytys- ja kokoamispaikaksi.
Olemme useasti reklamoineet asiasta kaupungin ao. viranomaisille. Viimeksi näin ihan paikan päällä perjantaina 19.8.2011. Mitään ei vain näytä tapahtuvan?
Kaupungilla ja Jyväskylän energialla on suuri maamassojen ja hakkeen varastopaikka lähellä, vain 3 km etäisyydellä, Paasivuoressa. Siellä näyttäisi olevan tilaa suurille puutavaravarastoille.
Kuljetuskalusto ei vain näytä jaksavan sinne saakka ja näin puutavara on meidän asukkaiden haittana sekä riesana.
ERKKI HUOVINEN
ranta-asukas, ilman omarantaista tonttia,
Sisälmyslahti
(JK. Joskus paikallisilla mielipiteillä on vaikutustakin. Oheisen kuvan puutavaralanssi siirrettiin pois Säynätsalon Sanomien ilmestymisen jälkeen.)