(KUVA: Kirjoittaja ja eräopas Jukka Mattila
Vesankajärvien vesistössä Vispiläjoella keväällä 2010. ©
Jyväskylän kaupunki
 , Liikuntapalvelut, Kari Häkkinen.)
Liikunnan ammattilainen 3/2012,
Jyväskylän kaupungin tiedotuslehti 6.6.2012
MELONNAN SUOSIO KASVUSSA
Vesillä tapahtuva liikkuminen on selvästi lisääntynyt. Tuoreen viime syksynä julkaistun tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että lähes joka toinen suomalainen veneilee tavalla tai toisella. Tavallisimpia liikkumismuotoja ovat soutu- tai pienmoottoriveneily. Veneilyä harrastavien määrä on lisääntynyt erityisesti ikääntyvien ryhmässä, mikä on luonnollista. (METLA 2011, 50, luonnon virkistyskäyttö)
Melonnan ja pienveneilyn suosion kasvu näyttävät perustuvan luontoliikunnan ja virkistyksen kokemusmaailmaan. Toiminnan kehittäminen vaatii järjestettyä ja organisoitua kokonaisuutta sekä kehittyneitä palveluita. Ilman näitä urbanisoituneita ihmisiä on vaikea saada luontoliikunnan pariin.