(KUVA: Mutasen leirikeskus Korpilahden Oittilassa on rakennettu 1980-luvun
alkupuolella ja on teknisesti hyvässä kunnossa. © E. Huovinen 5/2010)
(Korpilahti-lehti 2.3.2011)
Mutasen leirikeskus kaupungin ja seurakunnan yhteiseen käyttöön?
Jyväskylän seurakunta on myymässä monenlaisia kiinteistöjään ja maa- alueitaan. Mielenkiinnolla olemme seuranneet käytyä keskustelua, koska erityisesti leirikeskusten ja virkistykseen tarkoitettujen/varattujen alueiden sekä kiinteistöjen tilanne on laajempi, koko Jyväskylän seudun vapaa- aika- ja virkistyspolitiikkaan liittyvä kysymys.
Leirikeskusten tilanteeseen Jyväskylän alueella kiinnitimme huomiota myös seudullisessa liikuntasuunnitelmassa. Kaupungilla olisi tarve säilyttää muutama leirikeskus sekä ulkoilumaja. Tämän vuoksi seutusuunnitelmaan tehtiin hieman laajempi järjestöjen, kuntien ja seurakuntien analyysi.
Kävin kesällä 2010 seurakunnan kiinteistöpalveluiden edustajien kanssa keskustelua leiri- ja virkistyskeskuksista yleisellä tasolla. Tuolloin kuulin, että Mutasen leirikeskus kuuluu ns. kakkoskoriin, eli keskuksen tulevaisuutta "selvitetään". Ilmoitin, että liikuntasuunnitelmassa otetaan kantaa kokonaisuuteen ja kaupungin eteläisissä osissa pitäisi myös olla yksi keskuksista. Emme saaneet seurakunnan edustajilta asiaan kommentteja?