Metasport sivusto / Erkki Ajankohtaista Hallitus Kuvagalleria Perhe Linkit
(Vapaa-ajan kalastaja 3/2014)

Saukkolan Myllyjoki virkistyskalastukseen

Monien tutkimusten mukaan kansalaisten vapaa-ajan käytössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Luontoharrastukset, luonnossa liikkuminen, luonnonsuojelu, melonta sekä virkistyskalastus ovat lisänneet suosiotaan. Virkistys- kalatuksessa erityisesti pilkkiminen, onkiminen ja viehekalastus ovat lisääntyneet, pyydyskalastuksen väentyessä. Lisäksi eettinen kalastus (catch and release) näyttää entistä suositummalta. Riista- ja kaltalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) laatiman strategian mukaan painopiste kalakantojen hoidossa tulee siirtää istutuksista luonnonpoikastuotantoa tukeviin toimiin ja vaelluskalakantojen palauttamiseen. Selvitysten mukaan rakennettujen jokien kalatalousvelvoitteiden muuttamisen on myös perusteltua, koska olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet niistä ajoista, jolloin velvoitteet määriteltiin. Yksi Pohjois-Päijänteen merkittävin vaelluskalojen nousureitti Tourujoki näyttää jäävän ennalleen. Jyväskylän kaupungin kaavoittajat ja ylin virkajohto pitävät joen ennallistamista tarpeettomana. Näin virkistyksen ja kalatalouden tulevaisuuden toimenpiteet jäävät suurjärvemme pohjoisosien kehittämisessä sivuosaan. Luonnon- ja rakennetun ympäristön kehittämisessä Muurame näyttää olevan realistisemmalla kannalla. Muuramenjoki on ollut jo lähes 20 vuotta kunnostettuna asukkaiden ja harrastajien virkistyskäyttöön. Joen alajuoksulla on käytössä myös kalatie, joka mahdollistaa Päijänteen vaelluskalojen siirtymisen ja lisääntymisen Muuratjärvessä sekä edelleen pienemmissä puroissa ja vesistöissä. Tämän vuoksi kalakantojen elvyttämiseen ja virkistykalastuksen kaikenlainen kehittäminen on järkevää ja perusteltua. Saukkolan Myllyjoki, joka laskee Kuusjärvestä Muuratjärveen tulee entisöidä. Yläjuoksulla (luusua) oleva pohjapato on purettava ja joen ekologista tilaa pitää yleisesti kohentaa. Eräät Myllyjoen rantojen maanomistajat ovat hakeneet merkittäville osille jokirantoja suojelustatuksen. Aikaisempi suojelualue on näin laajentunut. Tällä tavoin joen yleisempi virkistyarvo on myös noussut. Ranta-alueet ovat parasta maakunnallista luontomaisemaa ja harrastusolosuhteiden kehittäminen Muuramenjoen mallin mukaisesti tarjoaisi runsaasti kalastus- ja luontoelämyksiä. Myllyjoen kunnostuksen myötä vaelluskalojen nousu mahdollistuu Vispilänjoelle sekä laajemmin Vesangan vesistöihin. Kunnostustyössä voidaan hyödyntää myös paikallistenasukkaiden ja harrastajien osaamista ja työvoimaa. Vesistöjen käyttö melontaan on sekin mahdollista. Tosin jokiuomat ovat sen verran vaativia, että ne soveltuvat vain kokeneemmille harrastajille. Toivottavasti Saukkolan asukkaat, Keski-Suomen ely-keskus, Jyväskylä, Muurame ja muut paikalliset viranomaiset suhtautuvat Myllyjoen ennallistamiseen sekä seudun muihinkin luontoarvojen ja -liikunnan hankkeisiin sekä olosuhteiden kehittämiseen myönteisesti. Jokiuomien kunnostuksesta on helposti saatavilla lisätietoa www.virtavesi.com sivustolta. ERKKI HUOVINEN LitT, YTL Jyväskylä, Säynätsalo