(
Kirjoitus julkaistu Keskisuomalaisessa ma 30.7.2007)
PÄIJÄNTEEN RANTATIE TARPEELLINEN
Kuntarakenteessa tapahtuu muutoksia, hyvin nopealla aikajaksolla. Neuvotteluja uusista kunnista ja kuntaliitoksista käydään eri puolilla maakuntaamme. Korpilahden liittyminen Jyväskylään odottaa enää Valtioneuvoston vahvistusta. Vireillä on myös ehdotus Kinkomaan ja Muuratsalon eteläosien liittämisestä kaupunkiin.
Tulevaisuuden Jyväskylän seutu- ja yleiskaavoituksessa pitäisi ottaa aikaisempaa kovemmaksi haasteeksi uusien kaupunginosien rakentaminen sekä infrastruktuurin kehittäminen ympäristöön sopivaksi.
Akateemikko
Alvar Aalto
 suunnitteli ja tavoitteli kirjoituksissaan jo 1922-1924 Keiteleen ja Päijänteen rannoille uutta kaupunkia ”
Pohjolan Firenzeä
”. Alueen luonnonolosuhteet olivat otolliset ja rakentamiselle asetettaisiin korkeita esteettisiä vaatimuksia. (Göran Schildt 1997) Ehdotuksiaan Aalto toteutti omissa arkkitehtisuunnitelmissaan ja esimerkiksi hahmottelemassaan Säynätsalon yleiskaavoituksessa.
Aallon ajatuksissa yhdyskuntatekniikka ja rakennukset polveilivat järvimaisemassa sekä kumpuilevassa maastossa ilmeikkäästi. Tilaa jätettäisiin inhimillisille toiminnoille, asumiselle, vapaalle liikkumiselle, virkistykselle sekä veneilylle. Näille ajatuksille voisi hakea EU-tukea, esimerkiksi Ylläksen maisematien tapaan.