(KUVA: Kirjoittaja Sisälmyslahden rannan raivaustöissä.)
PAJUKÄRHÄMISTÄ
Lehtisaaressa tapahtunut risujen raivaus on saavuttanut käsittämättömän suuren julkisuuden. Jos tapahtumaa puidaan valtakunnallisessa iltapäivälehdessä (IS 12.1.2007) on prosessin käynnistäjien, katu- ja puisto-osastolla sekä kaupungin maanomistuksesta huolehtivien aika astua pelin eteen.
Kaupungilla ei ole ilmeisesti voimavaroja huolehtia laajojen ranta-, puisto- ja metsäalueiden asianmukaisesta hoidosta. Sen osoittavat oheiset kuvat Säynätsalon koulun ja Virkalan ranta-alueen tuntumasta.
Jos tarve on siistiä ja kunnostaa virkistysalueitamme yhteistoimin, puisto- ja muiden pilottihankkeiden avulla, on toiminnan suunnittelijoilla myös vastuu ja velvollisuus huolehtia toimenpiteiden valmisteluista sekä valvonnasta. Asukkaat ovat Säynätsalossa tottuneet luonnollisella tavalla yhteistoimintaan, mutta tsaristiset, virkavaltaiset otteet saavat meidän saarelaisten niskakarvat pystyyn.
Olemme vapaaehtoisesti huolehtineet yhteisestä ranta-alueesta Sisälmyslahdella yli 20 vuoden ajan. Lossitien puoleinen ranta on hiukan toisenlaisessa kunnossa kuin 1980-luvun alussa. Lahden Parviaisentien puoleinen ranta on sen sijaan surullisen epämääräinen. Erityisesti lahden hopeapajut ovat vuosia kärsineet hoitamattomuudesta. Huolimatta useista vetoomuksista, asialle ei ole tehty mitään?