(KUVA: Sibelius-juna. © VR:n kuva-aineistoa)
(Artikkeli Uutispäivä Demarissa 19.1.2010)
SUOMI SITOUTUNUT LIIKAA KUMIPYÖRIIN
Matti Kassila kirjoitti
joulukuun alussa (UPD 9.12.2009) hyvin suomalaisesta liikenne- ja ratapolitiikasta. Kassila on aivan oikeassa siinä, etteivät VR, Ratahallintokeskus ja Suomen liikennepolitiikasta vastavavat elä nykypäivässä, puhumattakaan siitä, että tulevaisuuden ympäristöarvot ohjaisivat päätöksentekoa voimakkaasti. Rautateiden merkitystä ei vieläkään Suomessa ymmärretä riittävästi, pääosassa ovat kumipyörien ongelmat, vaikka eurooppalaisella tasolla raide- ja vesiliikenne ovat nykyisin aivan erilaisessa roolissa kuin meillä.
Rautateiden kehittämisessä on aivan liikaa keskitytty etelä-pohjoissuunnan askareisiin. Valtakunnan poikittaisliikenne on näivettynyt tai kuollut kokonaan ja uudetkin linjaukset tehdään huomioiden vain nopea henkilöliikenne. Suomi on eurooppalaisessa ja myös skandinaavisessa tarkastelussa pudonnut kehityksestä.
Kassila kirjoitti aivan oikein, että keskusteluun tulee nostaa väylä-, rata- ja tiehankkeissa laajemmat kokonaisuudet. Suomessa on eletty usea vuosikymmen liikennepolitiikassa vain lyhyen aikavälin näkymissä. Erityisesti eteläisen ja Keski-Suomen liikenteessä on tukeuduttu kumipyöriin ja joukkoliikenne on jätetty vähemmälle. Esimerkiksi Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän junaliikenne on yli vuosikymmenen jatkuvasti kasvanut.
Kassilan huomion keskipisteenä oli Keski-Suomen rataverkosto, joka Tre-Orivesi- Jyväskylä-Pieksämäki osuutta lukuun ottamatta on kovin kuihtunut. Jos ja kun Tre- Parkano-Seinäjoki rataosuus tarvitsee korjausta on rinnalle ehdottomasti nostettava Orivesi-Haapamäki-Seinäjoki rataosuus ja sen kohentaminen. Yleensäkin olemassa olevien ratojen kehittäminen on yhteiskuntapoliittisesti järkevämpää, kuin aivan uudet ratalinjaukset.
Keski-Suomessa on nyt muutamien edustajien ja po. maakuntaliiton toimesta hurahdettu uuden rataosuuden Jämsä-Lahti suunnitteluun. Paljon tärkeämpiä hankkeita olisivat Jyväskylä-Äänekoski-Saarijärvi-Pihtipudas-Haapajärvi osuuden remontoiminen. Hankkeesta onkin olemassa jonkinasteisia suunnitelmia.