(KUVA: Vauhti kiihtyy Myllykoskelta alaspäin,
koskessa melovat Erkki Huovinen (edessä) ja Jukka Mattila.)
MISSÄ LIE VI
SPILÄJOKI?
Jos Jyväskylän seudulla esittää asukkaille kysymyksen: tiedätkö missä sijaitsee Vispiläjoki?, saa osakseen vain kulmien kohotusta ja omituisia katseita. Otimme testiryhmän kanssa selvää millainen on meno Vispiläjoella.
Joki kuuluu Vesankajärven vesistöön, jossa on runsaasti pieniä järviä sekä lampia,
Kuohun ja Vesangan alueella. Pääjoet ovat Neulajoki ja Vispiläjoki, josta vesistö laskee Kuusijärveen Saukkolassa ja jatkuu Myllyjokena Muuratjärveen.
Vispiläjoen varressa on jonkin verran asutusta, ihan rantamaisemallisia talojakin, kesämökkejä ja tietysti rantasaunoja. Muutoin joki muistuttaa pohjoisen erämaajokia, poikkeuksena paikoin erittäin vehmas kasvusto. Näihin päiviin joella ei liene ollut virkistyskäyttöä.