(KUVA: Voutisalissa olisi tilaa pehmoliikunnalle)
(Keski-Suomen Viikko ja Säynätsalon Sanomat 9.10.2008,
Keskisuomalainen 13.10.2008)
VOUTISALI LIIKUNTAKÄYTTÖÖN
Jyväskylässä on edelleenkin kova pula liikuntapaikoista ja tiloista.
Liikunnan merkityksen ymmärrys ja myös terveydelliset tekijät ovat
vaikuttaneet siihen, että liikuntatoiminta nähdään nykyisin perinteistä
urheilua laajemmin.
Liikuntatilojen puute korostuu Jyväskylän ydinkeskustassa, josta on
poistunut viime vuosina julkisia tiloja mm. koulujen muutosten ja
purkamisen vuoksi. Yksityiset toimijat hallitsevat keskustan palveluita,
kaupunki on vetäytynyt sivummalle. Keskikaupungin asukkaat ovat pääosin
seniori- ja ikäihmisiä, eivätkä yksityiset liikuntapalvelut (kuntosalit)
palvele kovinkaan hyvin tätä osaa asukkaista.
Keskustaan on jo vuosia toivottu paikkaa, jonne olisi hyvät liikenneyhteydet tai vaikka tulla kävellen lähitaloista. Nykyaikana kaupunkien keskustat ovat muuttuneet muistuttamaan betonisia asfalttiviidakoita, joissa luonnollisia liikuntapaikkoja on yhä vähemmän.
Kaupungin hallintokorttelissa Tietotalolla sijaitsee Voutisali, joka on
alun perin rakennettu poliisien liikuntatilaksi. Sali on nykyisin